Geri
Selcan GÜRÇAYIR TEKE
                         

Türk Halk Biliminde Derleme: Çalışmalar, Tartışmalar adını taşıyan bu kitap, folklor çalışmalarının "ilk adımı" olarak nitelendirilebilecek derleme çalışmalarının tarih içerisinde nasıl ve ne şekilde değiştiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Halk bilimcilerin derlemeleri hangi amaçlarla gerçekleştirdikleri, malzemeyi nasıl topladıkları ve nasıl sınıflandırdıkları bu kitabın öncelikli ilgi alanıdır. Türk halk bilimcilerin derleme çalışmalarında aldıkları yolu ortaya koyan bu çalışma; derlemecilik fikrinin doğuşuna, derleme ile ilgilenen kuruluşlara ve temel kılavuzlara, derleme ile ilgili halk bilimcilerin görüşlerine ve çalışmalarına, derlemenin değişen anlamlarına ve hedeflerine ve son olarak derlenemin bugünkü durumuna ilişkin bütüncül bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Kitabın derleme çalışmalarının tarihsel seyrine ilişkin önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.

1.Baskı, Şubat 2020/Ankara