Geri
Yayına Hazırlayan 
M. Öcal OĞUZ, Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Ahmet Erman ARAL
                         

SOKÜM Sözleşmesi: Yönelimler, Eğilimler ve Eleştiriler adını taşıyan bu kitap, uluslararası toplum tarafından UNESCO çatısı altında üretilen, son yıllarda yoğun ilgi gören ve üzerine pek çok araştırma yapılan somut olmayan kültürel mirasın kavram olarak ortaya çıkışını, alana ilişkin kuramsal tartışmaları, araştırma yöntemlerini ve uygulama örneklerini tanıtarak Türk halk bilimi çalışmalarının uluslararası alanda bütünleşmesine katkı sağlamayı ve özgün çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Konuyla ilgili seçkin makalelerin çevirisinden oluşan bu kitap ayrıca, somut olmayan kültürel mirasın araştırmacı, öğrenci, yönetici, sivil toplum kuruluşları, uzman ve uygulayıcılar arasında daha iyi tanınmasını, uluslararası toplumla bütünleşmiş bir araştırma ve uygulama alanı olarak ön plana çıkmasını ve yeni çalışmalara esin kaynağı olmasınıda hedeflemektedir. Elinizdeki kitapta K. Kuutma, M. Jacobs, S. Pietrobruno, V. Hafstein, S. Urbinati, J. Blake, A.Skounti ve M.Alivizatou tarafından kaleme alınan yazıların A.E. Aral, S. Gürçayır Teke, M. Büyükkayıkçı, T. Yıldız, M. Özdemir, K. Kösemek, H. Yıldırım, T. Bekmez, N. Avcı, E. Karaman ve B. Alıpbekova tafaından yapılan çevirileri yer almaktadır.