Geri


Tuna YILDIZ

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi insanı merkeze alan bir sözleşmedir. Son dönemlerde uluslararası toplantıların ana gündemlerinden biri kültürel mirasın korunmasında toplumsal katılım konusudur. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde "topluluk, grup veya birey" olarak söz edilen ve "topluluk, grup veya bireylerin katılımı" olarak Sözleşme metninde sıklıkla dile getirilen konuyu aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları penceresinden de yorumlamak önemlidir. Topluluk tarafından sahiplenilmeyen kültürel miras unsurlarının bir süre sonra gündemden düşmesi doğaldır. Sivil toplumun mirası sahiplenmesi önemlidir ancak bundan daha önemlisi bu sahiplenmenin kurumsal boyuttaki durumudur. Bu kitapta 2003 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin metinlerinde vurgulanan katılım meselesinin uygulama alanlarındaki örnekleri tartışılmaktadır.