Geri
Yayına Hazırlayan 
M. Öcal OĞUZ
                         

Paldır Kültür Kentleşmeler adını verdiğim bu kitapçık, uzun yıllar boyunca kent hayatına dair yaptığım gözlemlerin ve gördüğüm sorunların çeşitli vesilelerle ifade edilmesinin dostlarım, arkadaşlarım ve meslekteşlarım arasında uyandırdığı ilginin ve bunun bana verdiği cesaretin ürünüdür.

Geçmişin, geleceğin insanının ihtiyaçları açısından yararlanılabilir bir hazine, yeni kullanım ve tasarımlar için zengin bir ilham kaynağı olduğuna inanıyorum. Geçmişin bilgi birikiminden yararlanmak için doğal olarak gündelik hayatı, yaşayan halkı ve ihtiyaçlarını iyi bilmek ve kültürel devamlılık duygusunu kaybetmeden yeni ihtiyaçlara yeni çözümler üretecek tasarımlar yapmak gerektiğini düşünüyorum.

Yeni Kent olarak nitelediğim hızlı ve konforlu kentleşme süreçlerinde ihmal edilen, unutulan veya gereksiz görülen geleneksel kültür unsurlarını gündeme ve güncele taşımak, kimlik ve aidiyet ve sürdürülebilir kalkınma için taşıdığını düşündüğüm önemi vurgulamak ve uygulamalı halk biliminin sağladığı bakış açısıyla sorunlu gördüğüm alanlara kendimce dikkat çekmek istedim.