Geri


Ahmet Erman ARAL

Somut Olmayan Kültürel Miras: Örgün, Yaygın ve Sargın Eğitim adını taşıyan bu kitap, "aktarım" boyutuyla tanımlanarak eğitimden ayrılmaz niteliği vurgulanan kültürün korunmasına Soyut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin etkisini eğitim odağındaki imkân, sorun ve yorumların ışığında ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmada temelde örgün, yaygın ve sargın eğitimin kavramsal ve tarihsel açıdan bu mirasla daha önce kurulmamış ilişkisinden hareketle, bu mirası bir "öğrenme kaynağı" olarak gören Sözleşme çerçevesinde üretilmiş metinlerin somut olmayan kültürel miras ve eğitim ilişkisi özelinde ne anlama geldiği analiz edilmiştir. Konuyla ilgili kişi ve kurumlarla yapılan görüşmelerin de yorumlandığı kitapta, soyut olmayan kültürel miras ve UNESCO penceresinden kültür ve eğitim arasındaki bağlantının (ve kopukluğun) geçmişini, niteliğini, zorluklarını ve potansiyelini anlama çabasının yanı sıra miras korumanın anlam ve işlevindeki değişim ön plandadır. Kültürün aktarımı açısından eğitimin ne anlama geldiğini yeniden düşünme gayretinin ürünü olan ve eğitimde bu mirasın "ne olduğundan" ziyade "ne ile ilişkili olduğuna" odaklanan bu çalışmanın yeni akademik çalışmalara, kültür ve eğitimin iç içeliğini vurgulayan uygulamalı çalışmalara ve idari boyuttaki tedbirlere destek olacağına inanılmaktadır.