Geri            

                            M.Ă–cal OĞUZ
                             Zeynep Safiye BAKİ
                             Gözde Tekin

Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 4, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1,2 ve 3'ün devamı niteliğindedir. Bu kitap, Türk Halk Bilimi çalışmalarını daha akademik bir düzlemde ve uluslararası birikimden yararlanarak yürütmek isteyen halk bilimcilere katkı sağlama düşüncesinin ürünüdür. Elinizdeki kitap, D. Emrich, M. Rioux, M.Magoulıck, D.B.Amos, B.K.Gimblett, L.Gabbert, E.Orıng, R.Bauman, G.Bluesteın, H.E. Hınds, Jr., M. Köiva, l.Vesik, G.A. De Vos, N.F.Rield, P.Burke, L.Harvilahti, S.Stern, P.Connerton, J.W.Roberts, R.M.Dorson, R.A.Segal, J.neu,R.L.Tondue,A.Dundes, R.A.Bonney, V.Grottanelli, P.B.Bowman, L.J.Davinson,V.Joosen, F.F.Mcmahon, S.A.Grider tarafından çeşitli kuram ve yaklaşımlara göre kaleme alınan araştırmaların, N.Özkan, Z.N.kahveci, S.Teyek, Z.S.Baki, M.E. Dede, M.Kösemek, G. Tekin, A.Büyükokutan, e. Kipay, Y.B.Sönmez, S.Çalış, D. Tüfekçi Can, E. Çakır, N. Baykal, C. Erdem, Ç. Şimşek, B.Çalışkan, N.Kayalı Orta, N. Erdoğan, N. Atabağsoy, D.Kayalık, H. Erdoğan, B.Tan, D. Şafak Aydın, A. Önkol, E.S. Demir, O. Demir, M.Kurtuluş,R.Gökben Saluk, N. Aydın ve E.Aslan tarafından yapılan çevirileri yer almaktadır.