Geri

Yayına Hazırlayanlar

M. Öcal OĞUZ 
Selcan GÜRÇAYIR TEKE

Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2, daha önce Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar adıyla yayımlanan birinci kitabın devamı niteliğinde hazırlanmıştır. Tükenmesi ve okur tarafından talep edilmesi nedeniyle dördüncü baskısı hazırlanmıştır. Bu serinin temel amacı, Türk halk bilimi çalışmalarını daha akademik bir düzlemde ve uluslararası birikimden yararlanarak yürütmek isteyenlere katkı sağlamaktır.

Elinizdeki kitapta, R. M. Dorson, A. Dundes, F. Le Utley, D. Yoder, W. R. Bascom, R. Bauman, R. D. Abrahams, C. W. Von Sydow, J. K. Lau, M. T. Owen, P. Burke, R. Porter, J. E. Limon, A. H. Krappe, L. Honko, G. S. Kirk, P. S. Cohen, J. De Vries, L. Raglan, J. A. Boyle, L. Dégh, U. Ewig, B. A. Rosenberg, J. B. Smith, H. Jason, J. Lawson, L. Feinberg ve W. S. Fox tarafından çeşitli kuram ve yaklaşımlara göre kaleme aldıkları yazıların Türkçe çevirilerini ve Ş. Oruç'un M.Luthi ile ilgili yazısını bulacaksınız.