Geri

                                         Yayına Hazırlayanlar
                                              M. Öcal OĞUZ
     Metin EKİCİ
     Nebi ÖZDEMİR
     Gülin ÖĞÜT EKER
     Selcan GÜRÇAYIR

Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Türk Halkbilimi çalışmalarını daha akademik bir düzlemde ve uluslararası birikimden yararlanarak yürütme çalışmalarına katkı sağlama düşüncesinin bir ürünüdür. Bu kitapla, Türk okurunun halkbiliminin inceleme alanına giren pek çok tür ve konu üzerine yapılmış kuramsal çalışmaları daha yakından tanıması ve özellikle genç halkbilimcilerin, kuramların ezberlenmesi gereken ders notları olmadığını kavrayarak, bu kuramların çeşitli tür ve alanlara nasıl uygulandığını modeller üzerinde görmeleri hedeflenmiştir. Elinizdeki kitapta, halkbiliminin birçok tür ve konusunun bu alanın dünya çapında yetkin isimleri olan A. Dundes, D. Ben Amos, J. D. Dorst, R. Bauman, L. Dégh, L. Röhrich, L. Honko, A. Olrik, İ. Başgöz, J. Pentikainen, R. Pettazzoni, L. Raglan, W. Buch, M. Luthi, W. E. Spengler, W. Mieder, J. Blacking, J. T. Titon, G. H. Behague, A. L. Kaeppler, W. Enninger, R. A. Rappaport, J. Morreal, K. Young, R. Finnegan ve W. Bascom tarafından çeşitli kuram ve yaklaşımlara göre kaleme alınan araştırmalarının M. Ekici, S. Cengiz, H. S. Sipahioğlu, Z. Karagülle, K. M. Korkmaz, İ. Görkem, M. M. Taşlıova, M. Sever, A. O. Öztürk, S. Sönmez, A. Baykan, M. Karabulut, F. Kanat-Fay, N. Özdemir, S. Demir, N. Aktaş, B. Aktepe, B. Değer, A. Doğan, K. Serdaroğlu ve Y. Özay tarafından yapılan çevirileri yer almaktadır.