Geri


Ezgi METİN BASAT

Tarihsel çizgisi içinde hem folklor hem de tiyatro önemli siyasal ve toplumsal kırılmaları takip etmiş ve bu nedenle farklı tanımlarla; söz, yazı, metin, yazar, seyir yeri, oyuncu, seyirci temelinde kavramlar üzerinden çözümlenmiştir. Seyircinin/katılımcının etkin ya da edilgen oluşu, sahnenin/anlatının/oyunun konumu, sözlü ve yazılı kültür gibi konular neredeyse tarihin her döneminde değişmiştir ve böylece gerek tiyatro gerek folklor, her defasında yeniden tanıtılmış ve yorumlanmıştır. Günümüzde Batı Tiyatrosu'nun uzunca bir dönemini temsil eden modern tiyatro, tiyatral ve performans kavramlarıyla çekişmesini sürdürürken; geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yürütülen çalışmalarda (alan çalışmaları yenilense de), tarihsel kırılmaların göz ardı edildiği görülmektedir. Bu bakış, geleneksel tiyatronun "oyun""tiyatro" arasında bir yerde duran, zengin kültürel veriler içeriği olan bir tür olarak kabulüne neden olmuştur. Böylece folklorun değişkenliğine ve dönüşümüne sıkça vurgu yapılmasına rağmen tiyatral tartışmalar kısmen göz ardı edilerek geleneksel tiyatronun folklor ve tiyatro arasında bir yerde konumlanışı neredeyse aynı kalmıştır.

Köy Oda Oyunları ve Folklorun Tiyatralliği isimli bu kitapta köy oda oyunları, "folklor""tiyatro", "oyun", "sanat" ve "zanaat" kavramları üzerinden incelenmekte ve alan çalışmasından elde edilen örnekler özelinde, bu kavramların geleneksel Türk tiyatrosunu dönüştürme biçimleri tartışılmaktadır.