Geri
Yayına Hazırlayan 
M. Öcal OĞUZ, Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Selcal GÜRÇAYIR TEKE, Tuğçe ERDAL, Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU
                         

İnternet Folkloru: Netlore ve Netnografi adını taşıyan bu kitap, folklor disiplininin yeni araştırma alanlarından biri olan internetle ilgili kuramsal yaklaşımları, çalışma yöntemlerini ve uygulama örneklerini göstererek Türk Halk Bilimi çalışmalarının uluslararası alanda bütünleşmesine katkı sağlamayı ve yeni çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Elinizdeki kitapda G. A. De Vos, E. Dunkels, G. Maria, A. Zoı, F. Xanthıppı, R. Evagelıa, G. M. Bowler, S. A. Kıng, D. Carter, S. J. Bronner, L. S. Mcneıll, R. G. Howard, M. D. Kibby, M. A. Dyrud, M. R. Nelson, C. C. Otnes, W. Westerman ve R. Dobler tarafından kaleme alınan yazıların Nurulhude Baykal, Z. S. Baki Nalcıoğlu, İ. Tekirdağlı Korkmaz, B. Ulutaş, A. Uğureli, D. H. Göktaş, Ş. Yılmaz, Z. Bayır, T. Erdal, A. E. Aral, G. Tekin, H. Erdoğan Aksu, i. Yalçın, Ç. Şen, S. Ülker , B. Başaran tarafından yapılan çevirileri yer almaktadır.

Fiyatı: 30 TL. (KDV Dahil)