Geri
Hazırlayan
M. Öcal OĞUZ
                         

Hem Varmış Hem Yokmuş Anlatı Kahramanları Üzerine Yazarlar adını taşıyan bu kitap, destanları, hikayeleri, fıkraları, menkabeleri, kıssaları veya şiirleri dilden dile, kuşaktan kuşağa anlatıla anlatıla günümüze gelen şahsiyetleri konu edinmektedir.

Bu kahramanlar, Türk dil ve kültür coğrafyasının pek çok yerine söylemi tarih olan destan, hikaye, fıkra ve menkabe gibi anlatılar yoluyla taşınmış, yeni mekanlara yerleşmiş ve süreç içinde yerelleşmiştir.Anlatı bağlamı masal kahramanlarından esirgediği "inanılırlık" özelliğini bu türlerin kahramanlarına vererek hem onların tarihsel varlıklarına hem de kendi coğrafyalarından olduklarına kuvvetle inanmış, onlara ve anlatılarına uygun mekanlar, mezarlar veya makamlar yaratmıştır.

Halkbiliminin ortaya çıkışı ve uluslaşma sürecinde diğer forklor ürünleri gibi bu anlatılar ve kahramanları da araştırıcıların dikkatini çekmiştir. Araştırıcılar bu tür anlatı kahramanlarının biyografilerini ortaya koyarken çoğu zaman tarihi hayatı ve menkabevi hayatı gibi iki farklı yaşam öyküsü belirlemişler, kendilerince makul ve inandırıcı olanlarla, olmayanları buna göre tasnif etmişlerdir.

Elinizdeki kitap, tarih kayıtları proto-tipik bir hayatı kanıtlıyor olsa bile, dilden dile kuşaktan kuşağa aktarılarak yüzyıllar boyunca sözlü gelenek ortamında yaşatılan anlatılar üzerinden anlatı kahramanlarının biyografilerini oluşturma yönelik yaklaşımların yetersizliklerine yaygın folklor kuram ve yöntemleri üzerinden dikkat çekmektedir.