Yayına Hazırlayanlar
                                          Selcan GÜRÇAYIR
Yeliz ÖZAY
    
 
Günümüz Folklor Kuramları, Richard M. Dorson'un editörlüğünü yaptığı Folklore and Folklife: An Introduction adlı kitabın başında, Dorson'un folklor kuramlarına ilişkin bilgi ve görüşlerini sunduğu, "Current Folklore Theories" başlıklı makalesinin çevirisidir. Bu makale dünya genelinde folklor ve tarih alanının önde gelen bilim adamlarından biri olan Dorson'un özgün ve eleştirel değerlendirmeleri ile folklor kuramlarını Türk okuyucusuna tanıtmak ve dünya folklor çalışmalarından haberdar olmasını sağlamak adına tüm kültür araştırmacıları için oldukça değerli bir kaynaktır.
"Bütün bu kuramlar güçlü bir şekilde duyurulmuştur, anlayış olarak monistiktir ve tasarım olarak emperyalisttir; çok, daha çok folklor türlerini ve kültür alanlarını eklemeye çalışmaktadır. Yine de karşılıklı bir şekilde birbirlerine kapalı değillerdir; seçmeci bir folklorcu zaman zaman hepsini faydalı bulabilir. Eğer bilgili bir folklor ve halk yaşamıöğrencisi olmak istiyorsa bu kuramları en azından tanıyacaktır." R. M. Dorson