Geri

Yayına Hazırlayanlar
M. Öcal OĞUZ
Nebi ÖZDEMİR
Gülin ÖĞÜT EKER
       

19. yüzyılda bir disiplin olarak teşekkül eden ve bugünkü ismin alan halk biliminin farklı birçok ülkedeki yansımalarını öğrenmek ve değerlendirmek isteyenler için bir kaynak niteliğinde olan bu eserin içerisinde yer alan yazılar, Mary MAGOULICK (Çev.:Süleyman TEYEK), İ. W. Kellermann-A. C. Bimmer (Çev.: A. O. Öztürk), H. Müns-T. Sgholze (S. Sönmez), Felicia Faye MCMAHON (Çev.: Nurten AYDIN), J. Bonnet- C. O. Carbonell (Çev.: R. B. Akarpınarlı), H. Oğuz, F. Gillmor (Çev.: U. Günay), A. M. R. Rivas (Çev.: R. B. Akarpınarlı), William E. Simone (Çev.: U. Günay), Vigini GROTTANELLİ (Çev.: Demet ŞAFAK AYDIN, Abdülkadir ÖNKOL, Gözde TEKİN), N. Özdemir, F. J. Oinas (Çev.: U. Günay), S. Kazimoğlu, A. Çınar, S. P. Pirsultanlı (Yayına Hazırlayan: Ş. Köktürk), R. Kıdırbayeva (Aktaran: A. Çınar), Y. V. Cargıstay, M. J. Herskovits (Çev.: U. Günay), Yahya ÂRYENPÛR (Çev.: Serpil YILDIRIM), Z. Kaderli, N. Akkurt, M. Ö. Oğuz, J. Greenway (Çev.: U. Günay), R. A. Morse (Çev.: N. Özdemir), M. Loewe (Çev.: N. Özdemir), R. M. Dorson (Çev.: N. Özdemir) ve Jhon W. ROBERTS (Çev.: Nihal ERDOĞAN) tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserin dinamik, çok katmanlı ve disiplinler arası bir çalışma alanı olan halk bilimine gönül veren bütün okullar için faydalı olacağı inancındayız.

2.Baskı