Geri 

Metin EKİCİ                     
 

Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri adını taşıyan bu kitabın giriş kısmında "halk", "halk bilgisi" ve "halk bilimi" terimlerinin çağdaş tanımları yapılmıştır. Halk bilgisi ürünlerinin genel özellikleri tartışılmış, Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesi özetlenmiş, halk biliminde çok kullanılan bazı terimlere değinilmiş ve halk biliminin kaynakları hakkında bilgi verilmiştir.
Birinci bölümde; ilk olarak "derleme tanımı" ve "derleme ile ilgili terimler" ele alınarak, bir derleme terminolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bölümün ikinci kısmında ise, bir derleme çalışmasının nedenleri ve nasılları verilen örnekler çerçevesinde tartışılmıştır. İkinci bölüm, halk bilgisi ürünleri derleme çalışmasının ilk aşamasına; "Alana Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar" konusuna ayrılmıştır.
Üçüncü bölümde; "Alanda Kullanılacak Yöntemler" konusu ele alınmış ve bir derlemecinin alanda karşılaşacağı sorunlar ve çözümler alt başlıklar çerçevesinde açıklanmıştır.
Dördüncü bölüm, "Alandan Döndükten Sonra Yapılacak Çalışmalara" ayrılmış ve bu başlık altında; alandan ses ve görüntü olarak kaydedilen halk bilgisi ürünlerinin yazıya aktarılması, sınıflandırılması, halkbilimi kuram ve yöntemlerine göre incelenmesi ve yayına hazır hale getirilmesi konuları tartışılmıştır.
Çalışmanın sonuç kısmında, bir derleme çalışmasının her aşamasında önemli görülen hususlar vurgulanmıştır.
Çalışmada "Ekler" yer almakta ve bu kısımda halkbilimciler tarafından oluşturulan halk bilgisi ürünlerinin derlenmesinde kullanılabilecek, "Türlere Göre Örnek Sorular" verilmiştir. Ekleri takiben de, kitabın hazırlanmasında yararlanılan çalışmalar "Kaynaklar" başlığı altında sıralanmıştır.

Fiyatı: 30 TL. (KDV Dahil)